Hiển thị tất cả 7 kết quả

Cho thuê Cả Căn

Giá: Liên hệ
Hotline: 0522 231 885

Phòng Đơn Tiêu Chuẩn 301

300.000 VNĐ/ Đêm
Hotline: 0522 231 885

Phòng Đơn Tiêu Chuẩn 201

300.000 VNĐ/ Đêm
Hotline: 0522 231 885

Phòng Đôi Tiêu Chuẩn

550.000 VNĐ/ Đêm
Hotline: 0522 231 885

Phòng Đơn Tiêu Chuẩn

300.000 VNĐ/ Đêm
Hotline: 0522 231 885

Phòng Đơn VIP

400.000 VNĐ/ Đêm
Hotline: 0522 231 885

Phòng Đơn Duluxe

350.000 VNĐ/ Đêm
Hotline: 0522 231 885